Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ath: Aðeins er hægt að breyta prófstað fyrir ákveðinn tímaá ákveðnu tímabili. Sá tími er auglýstur hverju sinni.

...