Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Image Added

Námskeið

 • Svið, deild
 • Námskeiðsnúmer
 • Misseri

 

Námskeiðslýsing

 • Námskeiðslýsing sem inniheldur lærdómsviðmið námskeiðs samkvæmt kennsluskrá (5 – 7 talsins, skýr og skiljanleg), fjölda ECTS eininga og fjölda vinnustunda í samræmi við einingafjölda. Greina skal hvaða námsleið námskeiðið tilheyrir (grunnnám, meistaranám) og tengsl við önnur námskeið. (Upplýsingar má finna á Uglu og setja inn í skjalið)

 

Upplýsingar um umsjónarkennara

 • Nafn, mynd, starfsheiti, deild, netfang, símanúmer, staðsetning skrifstofu ásamt viðtalstíma. Æskilegt er að tengja hlekk á nánari upplýsingar um kennarann s.s. ritaskrá, ferilskrá o.fl.


Aðrir kennarar

 • Nöfn, netföng hjá öðrum kennurum námskeiðsins.


Námsefni

 • Bækur, greinar og netslóðir skal skrá samkvæmt heimildakerfi deildar. (t.d. APA)


Fyrirkomulag kennslu

 • Kennsluáætlun þar sem fram kemur uppbygging námskeiðs, tímaáætlun, mætingarskylda, tungumál, samskiptamáti og tilhögun námsmats, námsefni, ítarefni og aðrar bjargir sem stutt gætu við nám nemenda t.d. MOOC námskeið og efni um námsvenjur.
 • Taka skal fram ef gerðar eru einhverjar forkröfur þ.e. hvort krafist er ákveðinnar kunnáttu af nemendum fyrir námskeiðið. Forkröfur geta verið önnur námskeið, kunnátta á forrit eða annað sem krafist er að nemendur geti framkvæmt til að vinna að settum lærdómsviðmiðum.
 • Allar tímasetningar og staðsetningar á kennslustundum, lotum og fundum. Taka skal fram ef kennslustundir eru teknar upp og fyrirkomulag fjarfunda t.d. í hópavinnu og hvaða forrit eru notuð.
 • Námssýn kennara, hvaða væntingar gerir kennari til nemenda. Eru einhverjar reglur sem kennari vill leggja áherslu á?


Námsmat

 • Tilhögun námsmats, vægi hvers námsmatsþáttar, stutt lýsing á öllum verkefnum og prófum. Hvernig mati er háttað þ.e. metur kennari allt eða byggir það einnig á félagamati eða sjálfsmati.
 • Tímaáætlun skal vera skýr og skiladagar tilteknir og ljóst hvað gerist ef nemendur skila ekki á réttum tíma. Mikilvægt er að námsmatið tengist lærdómsviðmiðunum.
 • Reglur um yfirferð, einkunnir og endurgjöf skulu vera skýrar. Tilgreina skal hvert skila skal verkefnum og hve langan tíma kennari hefur til að skila endurgjöf.


Yfirlit námsþátta

Dagsetning

Námsþættir

Kennari

Námsmat


Einingar og vinnan á bakvið hverja einingu

ECTS stendur fyrir European Credit Transfer System og er notað til að meta nám milli háskóla. Hver ECTS eining jafngildir 25-30 vinnustundum. Einingafjöldi námskeiða segir því til um hve mikla vinnu þarf að inna af hendi í námskeiðum.

 

Til nemenda

Að stunda nám í háskóla er krefjandi og kostar aga og skipulögð vinnubrögð. Nemendur þurfa sjálfir að bera ábyrgð á framvindu námsins og sýna ástundun til að ná góðum árangri. Með því að skrá þig í námskeiðið hefur þú samþykkt að taka fullan þátt, sem felur meðal annars í sér að vinna markvisst yfir misserið, fara reglulega inn á heimasvæði námskeiðsins, fylgjast með tilkynningum, lesa tölvupósta, mæta í tíma/horfa á upptökur, taka þátt í umræðum og hópavinnu, leggja metnað í vinnu verkefna og skila þeim á réttum tíma.

Námskeiðið krefst samvinnu og virðingar hvert fyrir öðru sem þátttakendur í þekkingarsamfélagi. Við væntum þess að þú takir hlutverk þitt sem háskólnemi alvarlega, hagir þér fagmannlega og hafir grundvallarþekkingu á notkun internets og rafrænna miðla.

Við hvetjum þig til að skipuleggja tíma þinn vel, lesa námsáætlunina vandlega, tileinka þér námsefnið og ræða um það við aðra í námskeiðinu.

 

Meðferð heimilda

Alltaf skal vísa til heimilda þegar þær eru á annað borð fyrir hendi. Tilgangurinn með heimildaskrám og vísunum í heimildir er meðal annars sá að lesandi geti dýpkað þekkingu sína á efninu, rakið uppruna hugmynda og kenninga og prófað þær frekar. Þannig bætist við þekkingarforða heimsins um viðfangsefnið. Vísindasamfélagið þrífst ekki nema þetta sé gert. Tilvitnun í hugverk annarra án viðeigandi vísana kallast ritstuldur eða akademísk óheilindi, eftir atvikum. Ritstuldur telst einnig það að birta verk annarra að hluta eða í heild eins og verk manns sjálfs væri. Hugverk geta til dæmis verið bækur, tímarits- eða blaðagreinar, fyrirlestrar, ræður, myndbönd og verkefni sem aðrir nemendur hafa skilað áður. Athugið að birting á eldri hugverkum manns sjálfs með því yfirskini að um nýtt verk sé (e. self-plagiarism) er einnig brot á akademiskum siðareglum, enda gefur viðkomandi með því í skyn að hann hafi nýja eða endurbætta þekkingu fram að færa þegar svo er ekki. Brot á siðareglum geta varðað falli í námskeiðinu og brottrekstri úr HA. Engin brot verða óátalin. Nemendum er bent á APA-handbókina og siðareglur HA. Sjá einnig: