Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Ferðabeiðni
Ferðabeiðnakerfi HA má finna í vafra á slóðinni oebs.orri.is

  1. Koma þarf fram hver ferðast (nafn, kennitala, gsm númer og heimilisfang), hvert er ferðast, hvenær og tilgangur ferðar. Ekki er hægt að skrá ferðabeiðni á aðila sem ekki er með íslenska kennitölu. Í þeim tilfellum þarf að nota gult ferðabeiðnablað.
  2. Einnig er mikilvægt að rétt viðfang sé skráð á beiðni – þ.e. sú starfseining innan HA sem ber kostnaðinn og einnig að vídd sé skráð eigi það við (einkenni verkefnis í fjárhag).
  3. Nauðsynlegt er að færa inn alla kostnaðarliði og áætla útlagðan kostnað.
  4. Mjög mikilvægt er að setja góðar skýringar í athugasemdareitina, til dæmis upplýsingar um flug (m.a. komu og brottfarartíma) og einnig ef Kostn.Teg. „Leigubílar“ er notað í ferðabeiðnakerfinu undir annað en leigubíla (t.d. innanlandsflug eða gistingu innanlands) þá þarf að koma skýrt fram í athugasemdum hvað um ræðir (sjá nánar í leiðbeiningum um útfyllingu ferðabeiðna).
  5. Í reitinn „Þátttaka annarra í ferðakostnaði“ skal skrá hvern eigi að endurrukka um ferðakostnað ef það á við, þ.m.t. nafn og kt. viðeigandi aðila.
  6. Þegar ferðabeiðni hefur verið send til samþykktar fær yfirmaður skilaboð um að ferðabeiðni bíði samþykktar. Þegar beiðni hefur verið samþykkt fær sá sem fyllti út beiðnina staðfestingu.
  7. Sjá nánari leiðbeiningar um útfyllingu ferðabeiðna hér.

2. Bókunarbeiðni
Þegar ferðabeiðni hefur verið samþykkt í ferðabeiðnakerfi Orra þarf að fylla út bókunarbeiðni ef óskað er eftir að Nemendaskrá/Afgreiðsla bóki flug, bílaleigubíl eða hótel. Gott er að hafa númer ferðabeiðnar í Orra hjá sér þegar bókunarbeiðni er gerð. Bókunarbeiðnir eru ekki afgreiddar fyrr en rafrænt samþykki yfirmanns á ferðabeiðni  liggur fyrir, en það er í góðu lagi að gera bókunarbeiðnina þó samþykki ferðabeiðnar liggi ekki fyrir. Mikilvægt er að skrá númer ferðabeiðnar á bókunarbeiðnina. Bókunarbeiðni má nálgast hér: hjalp.unak.is og velja þarf „Student Registry Help Desk“ og „Booking request“ neðst á síðunni. 

Bókunarbeiðnir eru ekki afgreiddar fyrr en rafrænt samþykki yfirmanns á ferðabeiðni  liggur fyrir. Bókunarbeiðni má nálgast hér: hjalp.unak.is og velja þarf „Student Registry Help Desk“ og „Travel Request“ neðst á síðunni.

...