Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Skoða áhorf á námskeiði

Til að skoða áhorf fyrir allt námskeiðið, smelltu á Stats sem er efst í hægra horninu.

...