Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forritið Pebblepad er hannað með það að markmiði að halda utan um persónuleg gögn einstaklinga bæði í námi og vinnu á rafrænu formi. Hönnuðir leggja sérstaka áherslu á að forritið sé notendavænt, sjónrænt og að auðvelt sé fyrir hvern notendahóp að aðlaga að sínum þörfum (https://www.pebblepad.co.uk). Sérstaklega hefur verið unnið með útfærslu á klínísku námi innan heilbrigðisgeirans. Umsjónarmenn verknáms geta sett inn allt sem tengist mati nemenda og þeir aðilar sem eru úti á vettvangi nýtt sér rafræna möguleika forritsins til að meta hvern þátt hjá hverjum og einum nemenda. Forritið er nemendamiðað og gerir ráð fyrir að nemendur beri ábyrgð á þessum hluta í sínum námsferli.

Image Modified


Page Tree
rootHjúkrunarfræði
startDepth4

Page Tree
rootIðjuþjálfunarfræði
startDepth4

Page Tree
rootVerkefnastjórar
startDepth4